Tid for valg i RGK

Innspill på kandidater

Vi ønsker innspill fra medlemmene om hvordan man synes styret fungerer.
Ikke nøl med å ta kontakt dersom du selv har lyst til å bidra eller forslag til eventuelle kandidater til både styret og kontrollkomité. Personer må være over 15 år for å være valgbare.
Send gjerne en kort begrunnelse for forslagene. Det er sterkt ønskelig med flere kvinner i styret.

Kontakt valgkomitéen

Svar på spørsmål og forslag til kandidater kan sendes valgkomitéens medlemmer;

Inger-Lise Melby Nøstvik                iln@drivkraftnorge.no                     93 26 33 77
Kai Mærli                                          kai@merli.no                                     41 45 55 50
Dag Holterud Værvågen                dag.varvagen@gmail.com             93 24 73 86

Les resten av nyhetsbrevet i sin helhet her.