Hva skjer på hull 11?

Det skal bygges en ganske stor dam på høyre side av fairway på hull 11.

Det blir laget et platå så ikke alle baller renner ned i dammen. Det skal legges duk i bunn så vannet blir stående.

Gravearbeidene har startet denne uken, og vil nok vare et par uker. Utslaget på hull 11 er flyttet frem, og har derfor midlertidig blitt et par 4-hull. Utslaget flyttes tilbake når arbeidet på dammen er ferdig.

Det er overvann fra industriområdet som skal fylle dammen, og skal i tillegg fungere som et fordrøyningsanlegg for overflatevann. Dammen vil gjøre hull 11 mer spennende og prosjektet koster klubben 0 kroner, da det er Aurskog-Høland kommune som står for arbeidet

 

Både hull 5 og hull 11 får nye utslagssteder i løpet av sesongen