Praktisk informasjon lag-NM

Avmelding

Før og etter påmeldingsfristens utløp skal avmelding/strykning rettes til NGF, turnering@golfforbundet.no

Golfklubb som trekker sitt lag etter påmeldingsfristen vil bli fakturert full startkontingent.

      

Beskjeder/Informasjon

Alle beskjeder vil bli slått opp på oppslagstavlen ved turneringssekretariatet som ligger på baksiden av proshopen.  

 

Dommere

I denne turneringen er det utnevnt dommere fra NGF. Disse er der for å assistere i regelsituasjoner, sikre at spilleregler følges og se til at spillerne holder akseptabel spillehastighet. Kontaktinfo til TD og Hoveddommer vil publiseres av starter.

Driving range

Åpen fra kl. 07:00 begge turneringsdager.

Det brukes mynt (kr 20,- gir 35 baller), eller bankkort.

Evakueringsplan

Evakueringsplanen vil henge oppe på infotavle og distribueres på Garmin Norgescup sin Facebook-side. Er det stor fare for torden eller andre grunner til evakuering vil den i tillegg bli utdelt på start.

      

Føring av handicap

Handicaptellende runde (single) føres i ht. EGA Handicap System punkt 3.12. Four-ball og Foursome er ikke handicaptellende spilleformer.

 

Førstehjelp

Kontakt TD/turneringsleder ved behov. Avstand til legevakt og sykehus er 10/30 km. Klubben har førstehjelpsutstyr/hjertestarter i proshopen/restauranten.

Garderobe/dusj/toalett

Toalett ved hull 1 og hull 5/7. I tillegg til toaletter inne på restauranten. Man passerer golfshopen fra hull 9 til hull 10 og man er ved shopen ved hull 17/18.

Innspill

Det er fritt innspill for spillere som står på deltagerlisten, fortrinnsvis dagen før første runde. Innspill vil foregå fredag 17.07.2020. Klubb sender e-post til post@romerikegk.no for bestilling av starttider. Innspill må bestilles før 10.07.2020. Ved innspill annen dag vil det være en greenfee på kr 300,-.

Minner om bestemmelse om innspill som du finner på NGFs regelkort. I tillegg vil regler for innspill slås opp på infotavle, og på første tee.

NB! Nedslagsmerker skal repareres og oppslått torv skal legges tilbake.

Brudd på denne bestemmelsen medfører at spilleren kan bli nektet start i turneringen. Dette avgjøres av komiteen.

Kapteinsmøte

Kapteinsmøte avholdes i klubbhuset kl. 19.00 dagen før turneringsstart. Alle kapteiner (eller annen utpekt representant for laget) skal møte på kapteinsmøte. Der vil turneringsledelsen gå gjennom konkurransebestemmelsene, lokale regler og annen praktisk informasjon. I tillegg deles ut kapteinskilt og spiller-ID, samt andre skjemaer som kapteinene skal fylle ut gjennom turneringen.

Lagring av utstyr

Klubben har ikke anledning til å oppbevare spillernes utstyr.

 

Lokale regler

Alle spillere må ha nyeste versjon av Golfreglene (last ned app) og utskrift av NGFs regelkort.

NGFs regelkort 2019 kan lastes ned fra NGFs hjemmesider.

Eventuelle tillegg (for denne turneringen) til lokale regler utover NGFs regelkort deles ut av starter og er oppslått på oppslagstavlen. 

Utkast til eventuelle tillegg vil være oppslått på oppslagstavlen innspilldagen. De lokale reglene trykket på scorekortet og i eventuell baneguide gjelder ikke.

 

Mat og drikke

Fjøset Restaurant som ligger på golfbanen lager en NM-meny til deltakerne. 

Fredag: NM-burgertallerken kr. 120,-

Lørdag: Lunsj NM-pasta eller NM-lapskaus kr. 120,- Lørdag: Ettermiddag/kveld: NM-burgertallerken kr. 120

Søndag: NM-pasta eller NM-lapskaus kr.120

 

All spising unntatt bordbestilling må foregå inne på Tyst (puben) eller ute på den store terrassen. Drikke kjøpes i proshopen.

 

 

Når det gjelder mat må klubben melde inn bestilling på hva deres spillere ønsker. Send til post@romerike.gk.no innen onsdag 08.07. Vi kan ikke garantere mat om det ikke foreligger en formell bestilling fra klubb.  

 

Det er også mulig å bestille bord på restauranten for de som ønsker dette. Link til meny https://fjosetrestaurant.no/meny/  Bordbestilling på mobil: 902 35 105

      

 

Det er drikkevann ved klubbhuset, toalett ved hull 1 og i restauranten ved klubbhuset. Man passerer klubbhuset og restauranten ved passering fra hull 9 til hull 10 og ute på banen.

Oppslagstavle

Oppslagstavle med informasjon om turneringen er utenfor proshop – husk å angi samme sted som under beskjeder/informasjon.

Hvert lag vil ha sin «posthylle» hvor informasjon til laget, skjemaer etc. distribueres. Det er viktig at laget regelmessig sjekker «posthyllen» for informasjon. «Posthyllen» er plassert i proshopen.

      

Offisiell tid

Offisiell tid vises på klokke ved inngangen til shopen.

 

Overnattingsmuligheter

Ved bestilling hos Nordic Choice Hotels, NGF-avtalen (opptil 20 % rabatt på nettpris) brukes denne linken: https://www.choice.no/norgesgolfforbund for å komme til en egen bookingside med oversikt over de 172 hotellene som er med i samarbeidet. Se også informasjon for den enkelte turning i GolfBox under Info/Turneringsinfo med opplysninger om spillerhotell, bestilling av rom på spillerhotellet og priser. (TD/klubben må legge inn i GolfBox)

 

Hotell/annet

Eidsverket Bjørkelangen 92246490

Enkeltrom: kr.990.-   Dobbeltrom:kr. 1290,-

Quality Hotel Olavsgaard 63847700

Enkeltrom: kr.800.-   Dobbeltrom:kr. 1100,-

Eidsverket ligger landlig til ca 10 minutter fra golfbanen. Det er en gammel herregård. Olavsgaard ligger ca. 30 minutter fra banen ikke langt fra Lillestrøm. Ved bestilling, oppgi at du deltar i NM på Romerike Golfklubb

Premieutdeling

Utenfor proshopen så snart resultatlisten er klar etter siste runde.

Proshop

Åpen fra kl. 07:00 begge dager.

 

Påmelding

Påmelding av lag gjøres via NGFs hjemmesider.

Frist for å melde på lagets spillere er angitt i konkurransebestemmelsene og er fredag 5. juli. Skjema for spillerpåmelding (vedlegg til konkurransebestemmelsene) sendes arrangørklubben på mail post@romerikegk.no innen denne fristen for å bekrefte at laget deltar og har spillere som kan delta. Dette er til hjelp for arrangørklubben i forberedelse og planlegging.

Har ikke laget tatt alle sine spillere innen 5. juli skal laget allikevel melde på de spillerne som er tatt ut samt spillere som kan være aktuelle for laget. Påmeldte spillere kan byttes helt frem til utgangen av kapteinsmøtet.

Merk bestemmelser gjeldende krav til dokumentasjon av bopel for utenlandske statsborgere.

 

Radiosamband

Ute på banen vil det finnes sambandsmuligheter hos dommerne. Disse kan benyttes til å tilkalle assistanse ved sykdom eller lignende.

 

Registrering

Registering av lagets tilstedeværelse gjøres under kapteinsmøtet.

 

 

Resultatservice

       Uoffisielle resultater o GolfBox livescoring oppdateres etter 9. hull (singlerunden). Det er ikke livescoring under Four-ball og Foursome.

       Offisielle resultater o GolfBox o Resultattavle ved klubbhuset etter endt runde.

o Oppslagstavlen ved turneringssekretariatet.

 

Scorekort og scorekortmottak Scorekort utdeles av starter.

Scorekortmottaket er merket «Scorekortmottak» og har inngang ved proshopen fra hull 9 til hull 10. Dette vil være godt merket

Spilleavbrudd

Se NGFs Regelkort – Spilleavbrudd. 

(Spillerne skal ved spilleavbrudd begi seg mot klubbhuset for å motta videre informasjon.)

Spillehastighet og regler for tidtaking I henhold til NGFs regelkort.

      

Spillernummer og kapteinsskilt Deles ut på kapteinsmøtet. 

Spillernummer skal være synlig festet til golfbagen under hele turneringen. Kapteinen skal bære synlig kapteinsskilt.

Spilleoppsett

Runde 1           Runde 2           Runde 3                        

Foursome        Four-ball          Single

 

Startkontingent

Startkontingenten er kr 2 700,- for damelag og kr 3 600,- for herrelag.  Etter påmeldingsfristen mottar de påmeldte klubbene en faktura fra NGF på startkontingenten for klubbens påmeldte lag. Husk å betale denne innen forfall.

Startlister

Startlister henges opp på tavle og er tilgjengelig i proshopen

Starttider  

Lørdag 18. juli                  Start runde 1 fra kl. 09:00 fra hull 1 og 10

                                          Start runde 2 fra kl. 14:00 fra hull 1 og 10

Søndag 19. juli                  Start runde 3 fra kl. 09:00 fra hull 1 og 10

Det startes fra hull 1 og hull 10 begge runder.

 

Traller

Spillerne oppfordres til å bruke egne traller. Det kan ikke påregnes at nødvendig antall traller er tilgjengelig for utleie.

Utleie av tralle kr 50,- per runde. Tralle kan leies i proshop.

Klubben har dessverre ikke mulighet til å oppbevare spilleres traller.

 

Turneringskomité

 

 

Mobil

e-post

TL Tore Hübenthal

 

91162393

Torehub1999@icloud.com

      

 

 

 

HD Eleonora Rønneberg

 

90980657

Eleonora.ronneberg@gmail.com

      

Turneringssekretariat

Ligger på baksiden av shopen. Dette er merket ”Turneringskontor”. Åpent fra kl. 07:00 spilledagene.

 

Utfyllende informasjon om turneringen

Se mer på www.golfforbundet.no (Spillere/Turneringer/Norgesmesterskapene/Lag NM).