Golfetikette

1.Sikkerhet

Før man slår et slag eller tar en prøvesving, skal spilleren forvisse seg om at ingen står tett inntil eller i en posisjon som medfører fare for å bli truffet.

2. Hensyn til andre spillere.

Ingen skal bevege seg, snakke/stå tett inntil/direkte bak ballen eller hullet når spilleren adresserer ballen eller slår et slag.

Ingen skal spille før partiet foran er utenfor rekkevidde.
Spillere som leter etter en ball skal gi spillere bak signal om å spille igjennom hvis det er klart at ballen ikke omgående blir funnet.

Det skal ikke spilles videre før de spillere man har sluppet gjennom er utenfor rekkevidde.
Når et hull er avsluttet, skal spillerne omgående forlate greenen.

3.Hensyn til banen

Før man forlater en bunker, skal spilleren omhyggelig fylle igjen og glatte over hull og fotavtrykk han har forårsaket.

Raker legges korrekt tilbake.
Legge tilbake oppslått torv, reparere nedslagsmerker og skader forårsaket av spikes.
Enhver skade på putting greenen forårsaket av ballnedslag må omhyggelig blir reparert.
Spillere skal forvisse seg om at det ikke oppstår skade på putting greenen når flaggstang blir satt ned/eller flyttes/holdes. Spillerne skal ikke skade greenen ved å lene seg på putteren, særlig gjelder dette når ballen skal opp av hullet.

Når det tas prøvesving, skal spillerne unngå å skade banen ved å slå opp torv.
Prøvesving på tee er ikke tillatt.
Smidig spill

 1. Gå raskt til din egen ball etter at alle har slått.
  2. Ta øyemerke på den plass hvor en ball er forsvunnet i roughen.
  3. Forbered ditt slag så du kan slå når det blir din tur. Planlegg i god tid før slaget. Ha klar peg, kølle, baller. Vær forberedt.
  4. Spill på greenen medfører oftest de største forsinkelsene, overdriv ikke vurdering og sikting. Planlegg din putt mens de andre putter.
  5. Sett fra deg utstyret ditt på den side av greenen som er nærmest neste tee.
  6. Ta opp ballen med en gang hvis du får en putt eller ikke lenger har sjanse til noe poeng på hullet.
  7. Den spiller som først har senket sin putt bør ta flaggstangen og sette den pent på plass når alle har puttet ferdig.
  8. Fyll ut scorekortet på neste tee. Skal du spille ut først så slå ut før du noterer scoren.
  9. Bruk “nakkespeilet” og slipp igjennom hvis dere har mistet kontakten med forangående spillere og noen venter bak.
  10. Reparer nedslagsmerker og rengjør ballen din mens andre putter, om det kan gjøres uten å forstyrre de andre spillere.