Velkommen til Årsmøte i Romerike Golfklubb

annualmeeting

Kjære medlem

Det er tid for årsmøte og du innkalles med dette til årsmøte i Romerike Golfklubb, Mandag 25. februar 2019 kl. 19 i andre etasje i Aurskoghallen.
Annonse er trykket i Indre Akershus Blad slik våre lover krever.
Av kostnadsmessige grunner, unnlater vi å sende ut all informasjon pr. post. Saksgrunnlaget ble lagt ut på vår hjemmeside 18. februar 2019.

Dagsorden:

 1. Godkjennelse av de stemmeberettigede
 2. Godkjennelse av innkallingen, saksliste og forretningsorden
 3. Valg av dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Årsberetning 2018
 5. Regnskap 2018
 6. Budsjett 2019
 7. Behandle forslag og saker (Ingen kommet)
 8. Medlemskontigent – Kontigenter for 2019 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 29. november 2018.
 9. Samarbeidsavtale vedrørende bruk av golfanlegg – Fortsettelse av samme modell som i 2018 ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 29. november 2018.
 10. Organisasjonsplan
 11. Valg

På vegne av styret i Romerike Golfklubb
Inger-Lise M. Nøstvik
Styreleder

Vedlegg:

Grunnlagsdokment Årsmøte 2019

Revisjonsrapport 2018

Holt Regnskap AS rapport

Årsberetning Grønn Glede 2018

 

 

Fra 2018 og inn i 2019

«2018 var første sesong for nystartede Romerike Golfklubb. Til tross for en hard vinter greide våre flinke banemannskaper, sammen med positive frivillige mannskaper, gjenskape en flottere banen enn noen gang og med de gode greenene banen har vært kjent for. Vi håper 2019 blir enda et år der du og dine får gode golfopplevelser her på Aurskog Golfpark og i klubbhuset til Romerike Golfklubb. Vi håper også du vil dele gleden med venner og kjente som sjelden spiller, eller som kanskje ikke har prøvd golf ennå. Vi har plass til mange flere golfere hos oss. Og har du lyst til å bidra med ett eller annet, så er du hjertelig velkommen. Romerike Golfklubb er en hyggelig klubb takket være alle medlemmene som bidrar i smått og stort.»

Med vennlig hilsen

Romerike Golfklubb

Vi selger Golfhäftet

Vi selger Golfheftet for 2019 !

Heftet koster kr 495,-.

Ved kjøp av golfheftet via vår klubb støtter du samtidig din egen klubb økonomisk!

Send bestilling til post@romerikegk.no

Betal på Vips til nr 507424, eller bank 1280 28 98396.

Takk.

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Noter også dato for Golfhefte Trophy turneringen 2019,

den arrangeres hos oss: SØNDAG 16.juni.

Alle medlemmer ønskes velkommen Torsdag 29.11

julebord

Det vil bli innkalt til ekstraordinært årsmøte i
Romerike Golfklubb torsdag 29 november 2018, kl 18oo på Fjøset/Tyst.

I tråd med vedtaket på årsmøtet 6. mars blir det to saker på agendaen.
1. Fastsettelse av medlemskontingent for 2019.
2. Godkjennelse av ny avtale med driftsselskapet om bruk av golfanlegg.
================

Etter det ekstraordinære årsmøtet blir det medlemsmøte med oppsummering og evaluering av årets sesong. Alle medlemmer ønskes velkommen til å dele sine tanker/synspunkter/ideer for videreutvikling av Romerike Golfklubb.
Styret vil informere om økonomi, medlemsutvikling, banen og organiseringen via komiteer.

Etter møtene inviteres det til en HYGGELIG og sosial avslutning på sesongen i form av:
===============
GOLF-Julebord
ca kl 20 på Fjøset.

Vi tilbyr Juletallerken med dessert
for kr 500 pr.pers. Dette betales i proshop. (Betalingen kan gjøres allerede nå i proshop).

Bindende påmelding til Golf-Julebordet
innen 1.11.
post@romerikegk.no

Julebordet vil også by på noen hyggelige overraskelser og forhåpentligvis litt trimming av lattermuskler.

Vi har reservert hele Fjøset, men det er lurt å være tidlige ute med påmelding…det er begrenset med plass.

Varmt velkommen ønskes til alle våre medlemmer.

Styret

Påmeldingsliste til Golf-Julebordet legges ut i proshop under Avslutningsturneringen.