Grønn Glede

Golf Grønn Glede i Romerike Golfklubb, er et prosjekt i samarbeid med Norges Golfforbund.

Dette tilbudet er en introduksjon til Golfspillet, – fra nybegynner og frem fram til grønt kort.

Tilbudet er for uføre, langtidssykemeldte, arbeidssøkere, personer med fysisk/psykisk utfordringer osv.

Introduksjonen til spillet, miljøet og det sosiale samværet i Golf Grønn Glede har en stor helsegevinst og vi ønsker nye deltagere hjertelig velkommen. Pårørende/støttespillere til deltager er også velkommen til å delta i Golf Grønn Glede

Introduksjonen foregår på dagtid. Trener og Golf Grønn Gledegruppen vil bistå med å legge til rette for hver enkelt nytt medlem.

Grønn Glede samles på mandager fra kl 11oo/12oo på driving range/treningsområde. Etter oppvarming/trening spiller vi på golfbanen. Det avsluttes med meget sosialt samvær i proshop/golfterrassen hvor kaffe/vafler er et høydepunkt.

I vinterhalvåret møtes vi i Aurskog-hallen på torsdager, kl. 09:45 – 11:40.

VELKOMMEN

 

Trener 1 og leder: Terje Gulbrandsen