ROMERIKE GOLFKLUBB

BANEINFO

PRAKTISK INFO

Romerike Golfklubb ligger på Aurskog Golfpark i Aurskog-Høland Kommune. Kun 45 minutter fra Oslo sentrum og 25 minutter fra Lillestrøm.
Parkering

Det er en stor parkeringsplass med en gang du kjører inn til golfbanen, parkering er gratis.

Toaletter

Toalettene ligger i tilknytning til klubbhuset, som er åpent når shopen er åpen. Inngang gjennom proshopen.

Vi har også et enklere toalett som alltid er åpent, det ligger ved utslaget hull 1.

Det er nå også toalett mellom hull 5 og 7.

Biler/traller

Vi har 8-10 golfbiler som leies ut ved behov. 6 av disse leies gjennom appen EAGL som kan lastes ned. Du kan da leie bil før du ankommer anlegget.

Hva sier myndighetene om å kjøre golfbil...?
Maks 20 km/t
16 års aldersgrense
Sjåfør skal være skikket for å kjøre golfbil.

Du må være 16 år for å leie bil, og du skal følge reglene for bilene når du leier. Om du, pga uansvarlig kjøring, ødelegger bilen, må du selv stå for reparasjon/anskaffelse av ny bil. Vi gjør også oppmerksom på at via appen kan vi se kjøremønsteret til hver bil. Meld fra før du kjører om bilen har noen skader eller ikke fungerer som den skal.

Det er viktig at man holder god avstand til greenen, at man ikke kjører mellom green og bunker. Følg skilting på banen. Plasser bil minimum 10 meter fra greenen når du putter. Alle biler må settes på lading straks etter spill.

Vi har ca. 20 traller til utleie, disse vil koste 60 kr. for 18 hull.

Drivingrange/ treningsområde

Ligger rett ved siden av parkeringen.

I ballautomaten trenger du kr 20,- , oppladbart kort du kjøper og lader i proshop, eller bankkort.

Rangeballer skal kun brukes på rangen, ikke på treningsområdet, treningsgreenen eller banen.

Drikkevann

Det finnes drikkevannstasjon ved proshop. Vasken og kranen er på veggen utenfor. Der er det også børster/luft til å fjerne gress av sko/traller. Ved utslag Hull 1 er det også en utvendig kran til drikkevann.

Proshop

Proshopen ligger til venstre for den store vestvendte terrassen. Inne i selve låven ligger klubbhuset til golfklubben og det velrenommerte spisestedet Fjøset, som i 2020 ble kåret til årets restaurant av Golfhäftets medlemmer. Mat og golf hører sammen.

Proshopen serverer kaffe/vafler/pølser/bagetter osv, som kan nytes mens man ser utover banen og gleder seg over utsikten. Proshopen tilbyr salg av golfballer, capser, hansker, pegs, sko, og køller som puttere og wedger. Vi har noen golfsett også. Vi tilbyr å bytte grep i shopen.

Om man ønsker varmrett/middag, tilbyr vår samarbeidspartner, restauranten Fjøset, en herlig meny. Inne i klubbhuset finnes det en mindre meny for golfere.

Åpningstider i proshopen vil variere gjennom sesongen, dette vil formidles via Facebook/hjemmeside.

Vi har betalingsterminal og Vipps. Når proshopen er stengt, finner man en greenfee-kasse med scorekort og det som trengs på veggen utenfor døren.

Administrasjonsenheten til golfklubben ligger også inne ved proshopen. Enten du er gjest eller medlem er all informasjon og service samlet i dette området. Aktuell informasjon vil henge på infotavler plassert i området utenfor klubbhuset og ved rangen

God golfrunde ønskes fra oss i Romerike Golfklubb!

GOLFETIKETTE

Sikkerhet

Før man slår et slag eller tar en prøvesving, skal spilleren forvisse seg om at ingen står tett inntil eller i en posisjon som medfører fare for å bli truffet av køllen, ballen, stein, greiner eller lignende under utførelse av slag eller sving.

Hensyn til banen

I - Hull i bunker.
Før man forlater en bunker, skal spilleren omhyggelig fylle igjen og glatte over hull og fotavtrykk han har forårsaket.

II - Legge tilbake oppslått torv, reparere nedslagsmerker og skader forårsaket av spikes.
På spillefeltet skal en spiller forvisse seg om at oppslått torv, eller torv flyttet av ham, straks blir lagt tilbake og presset ned, og at enhver skade på greenen forårsaket av ballnedslag omhyggelig blir reparert.

III - Skader på en green - flaggstenger, bagger etc.
Spillere skal forvisse seg om at det ikke oppstår skade på  greenen når flaggstang, bag o.l. blir satt ned. Videre at spilleren selv ikke skader hullet ved å stå tett opptil det mens flaggstangen passes eller en ball tas opp av hullet. Flaggstangen skal omhyggelig plasseres tilbake i hullet før greenen forlates.

Spillerne skal ikke skade greenen ved å lene seg på putteren, særlig gjelder dette når ballen skal opp av hullet. Skader på greenene forårsaket av spikes, kan repareres etter avsluttet hull.

Golftraller

Lokale bestemmelser om hvordan golftraller skal brukes må følges omhyggelig. Vi har ca. 20 til utleie. Disse koster kr. 60 for en runde å leie.

Hensyn til andre spillere

Den spiller som har honnøren skal tillates å spille før motspiller eller medspiller pegger opp ballen.

Ingen skal bevege seg, snakke eller stå tett inntil eller direkte bak ballen eller hullet når spilleren adresserer ballen eller slår et slag. Det er i alles interesse at det skal spilles uten sommel. Ingen skal spille før partiet foran er utenfor rekkevidde.

Spillere som leter etter en ball skal gi spillere bak signal om å spille igjennom hvis det er klart at ballen ikke omgående blir funnet. Det skal ikke spilles videre før de spillere man har sluppet gjennom er utenfor rekkevidde.

Når et hull er avsluttet, skal spillerne omgående forlate greenen.

Fortrinnsrett på banen

Hvis ikke særskilte bestemmelser er gitt, har 2-ballmatcher fortrinn, og skal tillates å passere 3- eller
4- ballmatcher/flighter/baller. Slike matcher skal invitere etterfølgende 2-ballmatcher/flighter/baller til å gå gjennom.

Alle matcher som spiller full runde har rett til å passere matcher som spiller avkortede runder.

Hvis en match ikke klarer å holde plassen på banen og mister mer enn ett ledig hull i forhold til spillerne foran, skal matchen invitere den etterfølgende match til å passere.

Skader forårsaket av prøvesving

Når det tas prøvesving, skal spillerne unngå å skade banen ved å slå opp torv. Prøvesving på tee er ikke tillatt.

Konsentrer deg om hurtig spill!
 1. Gå raskt til din egen ball etter at alle har slått.
 2. Ta øyemerke på den plass hvor en ball er forsvunnet i roughen.
 3. Forbered ditt slag så du kan slå når det blir din tur. Planlegg i god tid før slaget. Ha klar peg, kølle, baller. Vær forberedt.
 4. Spill på greenen medfører oftest de største forsinkelsene, overdriv ikke vurdering og sikting. Planlegg din putt mens de andre putter.
 5. Sett fra deg utstyret ditt på den side av greenen som er nærmest neste tee.
 6. Ta opp ballen med en gang hvis du får en putt eller ikke lenger har sjanse til noe poeng på hullet.
 7. Den spiller som først har senket sin putt bør ta flaggstangen og sette den pent på plass når alle har puttet ferdig.
 8. Fyll ut scorekortet på neste tee. Skal du spille ut først så slå ut før du noterer scoren.
 9. Det er tillatt med øvelsesputt når et hull er ferdigspilt, men bare hvis det ikke forsinker spillet.
 10. Bruk “nakkespeilet” og slipp igjennom hvis dere har mistet kontakten med forangående spillere og noen venter bak.
 11. Ta med et par ekstra køller hvis du går langt fra bagen din for å spille en ball, f.eks. i roughen.
 12. Reparer nedslagsmerker og rengjør ballen din mens andre putter, om det kan gjøres uten å forstyrre de andre spillerne.