Hjem

NÅ KAN DU SPILLE HCP TELLENDE RUNDER

 

COVID-19-RELATERTE MODIFISERINGER AV GOLFREGLENE VED HANDICAPTELLENDE SELSKAPSRUNDER

R&A har etter henvendelser kommet med veiledninger til unntak og modifiseringer av golfreglene for å minimere risikoen for smittespredning under den pågående Korona-pandemien.
NGF har bearbeidet disse midlertidige modifiseringene for at selskapsrunder skal kunne være handicaptellende. Dette betyr at når en selskapsrunde er spilt etter golfreglene og nedenstående modifiseringer er runden handicaptellende og skal registreres i GolfBox.
Disse midlertidige modifiseringene kommer i tillegg til NGFs retningslinjer for bruk av golfanlegg i koronatider (se www.golfforbundet.no), og gjelder inntil NGF kommer med nye retningslinjer.

UTDRAG FRA NGFs RETNINGSLINJER

 • Toalett, vannkraner og selskapslokaler er stengt.
 • De med forkjølelse eller influensasymptomer har ikke adgang til anlegget.
 • Starttider bookes i golfbox.
 • Golfbiler leies kun til de med legeerklæring.
 • Alle må til enhver tid holde minimum to meter avstand til hverandre
 • Organisert aktivitet er forbudt. Romerike Golfklubb har ingen aktivitet på anlegget.
 • Det skal ikke samles folk i grupper på oppholdplasser i anlegget.
 • Følg generelle råd fra folkehelseinstituttet.
 • Ikke ta hverandre i hånda eller klemme etter spill.
 • La flagget alltid stå i hullet.
 • Det finnes hverken ballvasker og søppel dunker på anlegget. Ta med søppel hjem.
 • Ikke del utstyr, bruk dine egne pegger, ta med ødelagte pegger hjem.
 • Merkestaker flyttes/berøres ikke, men behandles som «uflyttbar hindring» og gir fridropp.
 • Kompressor og vaskeplassen etter hull 18 er stengt.
 • Vipps brukes for all betaling..

  Ved åpning av anlegget har vi gjort det vi kan for å ivareta både ansatte, medlemmer og kunder på en best mulig måte.

  Brudd på overnevnte retningslinjer vil medføre bortvisning.

vtgkurs
open october

greenkeeper_manuel

Head Greenkeeper Manuels hjørne

Planlagt arbeid på bana:

Uke 23:

Vi skal jobbe med de nye tee steder på hull 16. Koble til vanning og såing av disse.

Vi har nå både vertikalt skjært, sådd og dresset tee steder og må derfor vanne disse litt ekstra for at frø skal spire. Vannings tider er kl 12 – 16 og 20 og det 3 minutter hver gang.

Respekter Smittevernregler